Законодавство для іноземних студентів

ЗАКОНОДАВСТВО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Прийом іноземців на навчання здійснюється закладами вищої освіти, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення відповідної освітньої діяльності.

До закладів вищої освіти приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці подають до закладів вищої освіти такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

г) страховий поліс на надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено договори про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

д) 6 фотокарток розміром 6×4 см;

В аспірантуру і докторантуру, крім зазначених документів, іноземці подають також інші відповідні документи в установленому порядку.

Реєстрація національного паспорта іноземця (документа, який його замінює), який прибув до України з метою навчання, проводиться територіальним органом або підрозділом Департаменту міграційної служби України на підставі письмового звернення навчального закладу, яке видало запрошення на навчання, або отриманого відповідного напряму Міністерства освіти України. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з моменту подачі іноземцем для реєстрації національного паспорта (документа, який його замінює) до навчального закладу.

Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток.

Заклад вищої освіти, який здійснює прийом іноземців на навчання, несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні.

Видача іноземцям запрошень на навчання здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також закладом вищої освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Для в’їзду в Україну підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні, зобов’язані мати паспортний документ, яким є документ, що підтверджує громадянство іноземця та особи без громадянства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави, який дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

В’їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

— іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом і за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду не встановлено законодавством України;

— іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;

— осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – за свідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;

— іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, – за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;

— іноземців та осіб без громадянства, які навчаються в навчальних закладах України не менш, ніж протягом одного року, – за паспортним документом з відповідною відміткою.

Про втрату на території України паспортного документа іноземець та особа без громадянства повинні негайно письмово повідомити органи внутрішніх справ, які на вимогу іноземця та особи без громадянства зобов’язані видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Адміністрацію Державної прикордонної служби. Після отримання у дипломатичному представництві або консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та особи без громадянства та клопотання приймаючої сторони органами внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця та особи без громадянства в Україні чи виїзду з України.

Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі та / або імміграційній карті іноземця або особи без громадянства відмітки «В’їзд» («Виїзд»), занесення відомостей про іноземця або особу без громадянства та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у випадках та порядку, що визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органами внутрішніх справ за клопотанням юридичної.