Про факультет

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Декан: корпуc 2, ауд. 217, тел.: 733-78-37
к.п.н., доц. Коваленко Денис Володимирович
Місце знаходження:
деканат
корпуc 2, ауд. 212,
тел.: 733-79-70
e-mail: mop@uipa.edu.ua 


Заступники декана

Брітан Юрій Анатольович

З соціальних питань

Хоменко Віктор Віталійович 

З соціальних питань

Колчигіна Анна
Валеріївна
 
З наукової роботи
 Королева
Корольова Наталя Юріївна 
З навчальної роботи

Колектив деканату

Иванова

Іванова Алла Вікторівна
Фахівець ІІ категорії

Банева

Банева Наталія Геннадіївна
Фахівець ІІ категорії
-Правка-3 Смоленко Світлана Василівна

 
Фахівець ІІ категорії

Кафедри факультету

Кафедра практичної психології

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра фізичного виховання

Кафедра іноземних мов

Спеціальності за якими ведеться підготовка:

Освітній рівень бакалавр:
> 053 Психологія (Практична психологія)

> 053 Психологія (Психологія консалтингу і менеджменту)

Освітній рівень магістр:
> 053 Психологія (Практична психологія)

> 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

> 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Іноземці можуть навчатись за всіма спеціальностями академії