Склад приймальної комісії інституту

СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, МНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Голова комісії інституту:

к.п.н., доц., Британ Юрій Анатолійович

Місце знаходження:
корпуc 3, ауд. ,
тел.:
733-78-37, 733-79-70
e-mail: mop@uipa.edu.ua 

                                                    

Відповідальний секретар інституту:

Корольова Наталія Юріївна

Місце знаходження:
корпуc 3, ауд. каф. фізичного виховання
тел.:
733-79-47, 733-79-70
e-mail: mop@uipa.edu.ua