Головна

Кафедри факультету

Кафедра практичної психології

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра фізичного виховання

Кафедра економіки та менеджменту 

Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук 

Спеціальності за якими ведеться підготовка:

Освітній рівень молодший бакалавр:
> 053 Психологія (Психологія іміджу)

Освітній рівень бакалавр:
> 053 Психологія (Практична психологія)

> 053 Психологія (Психологія консалтингу і менеджменту)

Освітній рівень магістр:
> 053 Психологія (Практична психологія)

> 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

> 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Іноземці можуть навчатись за всіма спеціальностями академії

Історична довідка
Металургійний (механіко-технологічний) факультет був організований одночасно зі створенням Українського заочного політехнічного інституту у січні 1958 р.

У 2010 р. його перейменовано на факультет Стандартизації та поліграфічного виробництва.

З вересня 2011 р. факультет  має назву ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ.


ПОРЯДОК

організації набору на навчання іноземних студентів

  1. До академії приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
  2. Для оформлення в Консульському відділі Посольства України в’їзної візи для навчання іноземець повинен отримати від академії «Запрошення на навчання» (Invitation for study).
  3. Запрошення видається особисто іноземцю або через суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав з академією контракт (договір) про співпрацю щодо навчання іноземних студентів. Термін дії Запрошення – 6 місяців з дати видачі.
  4. В’їзд іноземців в Україну на навчання на підготовчому відділенні здійснюється з 15 серпня по 15 листопада, а на навчання за базовими спеціальностями – до 1 листопада.
  5. Іноземці подають до Академії такі документи:

а) анкету встановленого зразка (заповнюється в Академії);

б) паспорт з візою;

в) копію документа про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін;

г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

е) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

є) копію документа про народження;

ж) 6 фотокарток 6х4 см;

з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

6. Зазначені в пп. в), д), є) пункту 5 цього Порядку документи повинні  бути засвідчені відповідно до законодавства країн їх видачі   та легалізовані у встановленому порядку.

7. Прийом іноземця  на підготовче відділення здійснюється приймальною комісією після перевірки необхідних  документів   (пп. 5,6)   та внесення оплати за весь термін навчання (1 рік).

8. Прийом іноземців на базові спеціальності    здійснюється  приймальною комісією     за результатами       співбесіди          з української (російської, англійської) мови та математики і оплати за навчання впродовж одного або двох семестрів.

9. Після      зарахування        студенту     видається        студентський  квиток, оформлюються страховки (медична та на випадок видворення з України) та документи на право перебування в України.

Литвин Олег Олегович