Порядок організації набору на навчання іноземців

ПОРЯДОК

організації набору на навчання іноземців

  1. До академії приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
  2. Для оформлення в Консульському відділі Посольства України в’їзної візи для навчання в Україні іноземець повинен отримати від академії «Запрошення на навчання» (Invitation for study).
  3. Запрошення видається особисто іноземцю або через суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав з академією контракт (договір) про співпрацю щодо навчання іноземних студентів. Термін дії Запрошення – 6 місяців з дати видачі.
  4. В’їзд іноземців в Україну на навчання на підготовчому відділенні, в аспірантурі та докторантурі здійснюється протягом року, а на навчання за базовими спеціальностями – двічі на рік: до 31 жовтня та до 1 березня.
  5. Іноземці подають до Академії такі документи:

а) анкету встановленого зразка (заповнюється в Академії);

б) паспорт з візою та копію паспорту, переведену українською мовою та завірену нотаріусом;

в) документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та копію цього документа, перекладену українською мовою;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

е) 6 фотокарток 6×4 см.

  1. Зазначені в пп. в), г) пункту 5 цього Порядку документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країн їх видачі та легалізовані в установленому порядку.
  2. Прийом іноземця на підготовче відділення здійснюється приймальною комісією після перевірки необхідних документів (п. 5) та внесення оплати за весь термін навчання (1 рік).
  3. Прийом іноземців на базові спеціальності здійснюється приймальною комісією після перевірки необхідних документів (п.5), за результатами співбесіди з української (російської, англійської) мови та математики і оплати за навчання впродовж одного або двох семестрів.
  4. Після зарахування студенту видається студентський квиток, оформлюються страховки на весь період навчання (медична та на випадок видворення з України) та документи на право перебування в Україні. Студенту надається місце в гуртожитку Академії.